3%-
3%- قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,600,000 تومان است.